Tab đầu giường HE6237

Gỗ dẻ gai tự nhiên

Kích thước

Dài 600* Rộng 450* Cao 450mm