Kệ sách Y-RD17005

Gỗ dẻ gai tự nhiên

Kích thước

1200*350*1800mm