Giường ngủ Y-B18006

Gỗ dẻ gai tự nhiên, đầu giường bọc tự nhiên, chân bọc đồng Kích thước 1840*2240*1250 mm