Bàn kiểu Y-E18007A

Gỗ dẻ gai tự nhiên

Kích thước: 55*55*55mm